Bir başka deyişle, gözü mil’li irade…

Mil çekmek:

Tarihte uygulanmış olan bedensel ceza ve işkence yöntemlerinden biridir. Kızgın bir demir göze temas ettirilmeden göze yaklaştırılıp uzunca bir müddet (göz eriyene ve göz kapakları pişip birbirine yapışıncaya kadar) bekletilir, böylece gözler kör edilirdi.

Günümüzde ise, bir takım güçlü ve kızgın insanların, gözümüze temas ettirmeden ama gözümüzün önünde ve hatta gözümüze soka soka uzunca bir müddet yaptıkları aynı haksızlıkları tekrar tekrar yaptıkları halde, gözleri (neredeyse) erimiş ve göz kapakları birbirine yapışmış insanlar tarafından kendi “irade”leri ile çılgınca alkışlanmasına denmektedir.