Bugün kandil dediniz mesajlar gönderdiniz

Yetmez mi ki peki birbirinize ettiğiniz

Dert oldu Amerika’ya Ortadoğu petrolü

Yaktı yıktı her yeri bu onların usulü

Onlara gavur deriz nedir bizim derdimiz

Etmez gavur gavura bizim bize ettiğimiz

Kandiliniz mübarek Musul petrolünüz olsun kutlu

Petrol varillerinden mezarlarında herkes mutlu